ENERGY PARTNER OF CHOICE

PTTEP : ထိုင္း ဘာသာစကား
မြန်မာစီမံကိန်း ပီတီတီအီးပီ  မြန်မာ့စီမံကိန်းအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ငန်းများ စဉ်ဆက်မပြက် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှု သတင်း နှင့် မီဒီယာ အလုပ်အကိုင်