မျှော်မှန်းချက်၊ တာ၀န်နှင့် ကုမ္ပဏီ၏တန်ဖိုးများ

vision

မျှော်မှန်းချက်

ရေရှည်တည်တံ့သော တန်ဖိုးဖန်တီးမှုအတွက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသော လုပ်ဆောင်မှုစွမ်းရည် နှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမှတဆင့် ရွေးချယ်ထိုက်သည့် စွမ်းအင်မိတ်ဖက်ဖြစ်ပါသည်။

mission

တာဝန်

ပီတီတီအီးပီသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ လုပ်ငန်းဆက်စပ်သူများထံသို့ စိတ်ချယုံကြည်ရသော စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုနှင့်    ရေရှည်တည်တံ့သော တန်ဖိုးကို ပေးအပ်ရန် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။