ထုတ်ဝေခဲ့သည့်စာစောင်များ

ဖိုင္ရွာေဖြျခင္း

အဓိကရွာေဖြမည့္ စကားလံုး
ခုႏွစ္
အမ်ိဳးအစား
အုပ္စု
 

ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ စာေစာင္မ်ား

ၾကည့္႐ႈမည္။
List Thumb
…..အလိုက္စီသည္။ : ေန႔စြဲ | ေခါင္းစဥ္
ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ0
PTTEP Myanmar Asset Fact Sheet
Jun 05, 2023PDF | အရြယ္အစား : 202Kb
Jul 09, 2019 | အရြယ္အစား : -1B
PTTEP Myanmar Asset Brochure
Feb 08, 2019PDF | အရြယ္အစား : 58Mb
 

အၾကံျပဳသည္။