ติดต่อเรา

Menu

ติดต่อเรา

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 6 และ ชั้น 19-36
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 66 (0) 2537-4000
แฟกซ์: 66 (0) 2537-4444
เว็บไซต์: www.pttep.com


ဆက္သြယ္ရန္

သို ့ *
အမည္ *
ဖုန္းနံပါတ္
ဖက္စ္
အီးေမးလ္ *
မက္ေဆ့ခ်္ *
ပို ့သည္။
* နွင့္ အမွတ္အသားျပဳထားသည္မ်ား မျဖစ္မေန ျဖည့္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။