ဆုတံဆိပ်များနှင့် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းများ

၂၀၁၉

Highest Taxpayer Award
၂၀၁၇-၂၀၁၈ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ အခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သည့် ကုမ္ပဏီများအတွက် ပေးအပ်ချီးမြှင့်သောဆုကို ပီတီတီအီးပီမြန်မာ့စီမံကိန်းမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင် ပီတီတီအီးပီမြန်မာ့စီမံကိန်း၏ တာဝန်ကျေပွန်မှုနှင့် ပံ့ပိုးကူညီမှုတို့ကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၂၀၁၈

ပီတီတီအီးပီသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခွန်အများဆုံး ထမ်းဆောင်ခဲ့သော လုပ်ငန်းရှင်များအနက် တတိယဆုကို စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးရာဝန်ကြီးဌာနရှိ ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနထံမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ သုံးနှစ်ဆက်တိုက်  ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။

၂၀၁၆

ပီတီတီအီးပီမှ Bronze Stevie ဆုတံဆိပ်ကို ပီတီတီအီးပီ၏ လူမှုစီးပွားလုပ်ဆောင်မှု အစီအစဉ်များမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံရှိကျောင်းများတွင် ကပ်ပါးကင်းစင်ရေးအစီအစဉ် နှင့် ဒေသခံတို့နှင့်  ထူးခြားကောင်းမွန်သည့် ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပါသည်။